Home » Pracownicy » dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion

dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion

Imię i nazwisko: Dorota Leszczyńska-Jasion
Praca: Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Zakład Logiki i Kognitywistyki
60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89a,
e-mail: Dorota.Leszczynska[at]amu.edu.pl
tel. / fax : (0 61) 829 23 22

stanowisko: Profesor UAM

Materiały dydaktyczne

Kwalifikacje naukowe

2019: Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, przyznany przez Radę Instytutu Psychologii UAM na podstawie monografii From Questions to Proofs. Between the Logic of Questions and Proof Theory.

Recenzenci: Profesor Piotr Wojtylak, Profesor Andrzej Indrzejczak, Profesor Marek Nasieniewski

2006: Doktorat z filozofii w Uniwersytecie Zielonogórskim
Tytuł rozprawy doktorskiej: The Method of Socratic Proofs for Normal Modal Propositional Logics
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski (UAM), prof. dr hab. Tomasz Skura (UZ)

2003 — 2006: Studia doktoranckie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie historii
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

2003: Magisterium z filozofii w Uniwersytecie Zielonogórskim
Tytuł pracy magisterskiej: Teza o niezdeterminowaniu przekładu z punktu widzenia uhistorycznionej filozofii nauki
Promotor pracy: prof. dr hab. Wojciech Sady
Recenzent: prof. dr hab. Adam Grobler

1999 — 2003: Studia magisterskie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Publikacje

KSIĄŻKOWE:

 • Dorota Leszczyńska, „The Method of Socratic Proofs for Normal Modal Propositional Logics”, Adam Mickiewicz University Press, 2007  {BibTeX}
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, „From Questions to Proofs. Between the Logic of Questions and Proof Theory”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2018 {w AMUR}

ARTYKUŁY:

– w języku angielskim

 • Dorota Leszczyńska, „Socratic Proofs for some Normal Modal Propositional Logics”, Logique et Analyse, Vol. 47, No. 185-188, 2004, pp. 259-285.  {BibTeX}
 • Andrzej Wiśniewski, Guido Vanackere, Dorota Leszczyńska, „Socratic Proofs and Paraconsistency: A Case Study”, Studia Logica, Vol. 80, No. 2-3, 2005, pp. 433-468.  {BibTeX}
 • Dorota Leszczyńska, „A Loop-Free Decision Procedure for Modal Propositional Logics K4, S4 and S5”, Journal of Philosophical Logic, Vol. 38, No. 2, 2009, pp. 151-177.
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, „The Method of Socratic Proofs for Modal Propositional Logics: K5, S4.2, S4.3, S4M, S4F, S4R and G”, Studia Logica, Vol. 89, No. 3, 2008, pp. 371-405.  {BibTeX}
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Mariusz Urbański, Andrzej Wiśniewski, „Socratic Trees”, Studia Logica, Vol. 101, No. 5, 2013, pp. 959-986.
 • Maciej Komosiński, Adam Kupś, Dorota Leszczyńska-Jasion, Mariusz Urbański, “Identifying efficient abductive hypotheses using multi-criteria dominance relations”, ACM Transactions on Computational Logic, Vol. 15, Issue 4, 2014 (DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2629669).
 • Paweł Łupkowski, Dorota Leszczyńska-Jasion, “Generating cooperative question-responses by means of erotetic search scenarios”, Logic and Logical Philosophy, Vol. 24, No. 1 March 2015 (published on-line 12.08.2014, DOI: 10.12775/LLP.2014.017), pp. 61-78.
 • Andrzej Wiśniewski, Dorota Leszczyńska-Jasion, “Inferential Erotetic Logic meets Inquisitive Semantics”, Synthese Volume 192, Issue 6 (Special Section on Logic of Questions edited by Y. Hamami and F. Roelofsen), pp. 1585-1608, 2015 (published on-line 08 April 2015, DOI:10.1007/s11229-013-0355-4).
 • Szymon Chlebowski, Dorota Leszczyńska-Jasion, “Dual Erotetic Calculi and the Minimal LFI”, Studia Logica Vol 103, Issue 6, 2015, pp. 1245-1278 (published on-line 03.06.2015, DOI: 10.1007/s11225-015-9617-0).
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Paweł Łupkowski, “Erotetic Search Scenarios and Three-Valued Logic”, Journal of Logic, Language and Information Volume 25 Issue 1, March 2016, pp.51-76 (published on-line 26.12.2015, DOI 1007/s10849-015-9233-4).
 • Aleksandra Grzelak, Dorota Leszczyńska-Jasion, “Automatic proof generation in axiomatic system for CPL by means of the method of Socratic proofs”, Logic Journal of the IGPL, Volume 26, Issue 1, pages 109-148, DOI: 10.1093/jigpal/jzx057 , January 2018.
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Mateusz Ignaszak, Szymon Chlebowski, “Rasiowa-Sikorski deduction systems with the rule of cut. A case study”, Studia Logica Vol 107, Issue 2, 2019, pp. 313-349 (published on-line 09 April 2018, DOI https://doi.org/10.1007/s11225-018-9795-7).
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Yaroslav Petrukhin and Vasilyi Shangin, Marcin Jukiewicz, “Functional completeness in CPL via correspondence analysis”, Bulletin of the Section of Logic, Volume 48, Issue 1, pages 45-76, 2019, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0138-0680.48.1.04.
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Yaroslav Petrukhin, Vasilyi Shangin, “The method of Socratic proofs meets correspondence analysis”, Bulletin of the Section of Logic, Volume 48, Issue 2, pages 99-116, 2019, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0138-0680.48.2.02.
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Szymon Chlebowski, ”Synthetic Tableaux with Unrestricted Cut for First-Order Theories”, Axioms, Volume 8, Issue 4 (special issue Deductive Systems), December 2019.
 • Szymon Chlebowski, Dorota Leszczyńska-Jasion, “An Investigation into Intuitionistic Logic with Identity”, Bulletin of the Section of Logic, Volume 48, Issue 4, pages 259-283, 2019, https://doi.org/10.18778/0138-0680.48.4.02.

– w języku polskim:

 • Leon Koj, Dorota Leszczyńska, Tomasz Wiziński, „Początki problemu zmiany: Parmenides”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXIII, z. 1, 2005, s. 5-35.
 • Leon Koj, Dorota Leszczyńska, „Czy Parmenides był ewentystą?”, Analiza i Egzystencja, nr 1, Szczecin 2005, s. 131-138.
 • Dorota Leszczyńska, „Co głosi relatywizm poznawczy? Rekonstrukcja konstytutywnych twierdzeń relatywizmu”, Filozofia Nauki, rok XIII, nr 1 (49), 2005, s. 99-110.
 • Dorota Leszczyńska, „Willard van Orman Quine: doktryna niezdeterminowania przekładu”, Kwartalnik Filozoficzny, tom XXXV, zeszyt 2, 2007, s. 23-43.
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Szymon Chlebowski, Marcin Jukiewicz, Adam Kupś, „Dystrybutywne systemy dedukcyjne: czy logikę można uprawiać jako naukę empiryczną?”, w: „Filozof w krainie umysłów. Profesorowi Andrzejowi Klawiterowi w darze”, pod redakcją G. Króliczaka, K. Łastowskiego, Ł. Przybylskiego, P. Przybysza, M. Urbańskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2018, s. 355-368.

RAPORTY BADAWCZE:

 • Dorota Leszczyńska-Jasion, “Erotetic Search Scenarios as families of sequences and Erotetic Search Scenarios as trees: two different, yet equal accounts”, Research Report No 1(1)/2013, Department of Logic and Cognitive Science, IP AMU, available on-line:  http://qestpro.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/1_Definitions-of-ESS.pdf
 • Andrzej Wiśniewski, Dorota Leszczyńska-Jasion, “Inferential Erotetic Logic meets Inquisitive Semantics. Research Report”, Research Report No 2(2)/2013, Department of Logic and Cognitive Science, IP AMU, available on-line: http://qestpro.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/2_IELISr.pdf
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, “Socratic Translations: the Case of Analytic Tableaux”, Research Report No 1(6)/2015, Department of Logic and Cognitive Science, IP AMU.
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, “On certain generalizations of the concepts of erotetic implication and erotetic search scenario”, Research Report No 2(11)/2017, Department of Logic and Cognitive Science, IP AMU, available on-line:  http://qestpro.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/weakening-of-ess.pdf

WYDANIA POKONFERENCYJNE

 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Szymon Chlebowski, “Distributive Deductive Systems: the case of the First-Order Logic”, in: “Proof Theory. Proceedings of the Workshop held at Unilog 2018 in Vichy, 25 June 2018”, editors: Thomas Piecha and Peter Schroeder-Heister, University of Tübingen 2018, pp. 31-46.

WPISY ENCYKLOPEDYCZNE

Jestem autorką 7 wpisów w encyklopedii “Towards an Encyclopaedia of Proof Systems” pod redakcją: Bruno Woltzenlogel Paleo, wydane przez College Publications, London, UK, styczeń 2017, wydanie pierwsze (nr ISBN 978-1-84890-233-6). Są to rekordy o następujących tytułach:

 • “Synthetic Tableaux”, strona 43,
 • “Socratic Proofs for CPL”, strona 49,
 • “Socratic Proofs for FOL”, strona 50,
 • “Socratic Proofs for Modal Propositional K”, strona 51,
 • “Socratic Proofs for Modal Propositional Logics”, strona 52,
 • “Erotetic Dual Resolution for Classical Propositional Logic”, strona 76,
 • “Erotetic Dual Resolution for mbC”, strona 77.

TŁUMACZENIA:

 • Antti Revonsuo, „O naturze wyjaśniania w neuronaukach” („On The Nature of Explanation in Neuroscience”), w: „Funkcje umysłu”, Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, Zysk i Ska 2010

Udział w konferencjach krajowych, wystąpienia:

 • Co głosi relatywizm poznawczy: rekonstrukcja konstytutywnych tez relatywizmu; III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne, Zielona Góra, 12-14.IX.2002
 • Modalne rachunki sokratyczne, VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18.IX.2004
 • Leon Koj, Dorota Leszczyńska, Czy Parmenides był ewentystą?, VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18.IX.2004
 • Rachunki sokratyczne dla pewnych rozszerzeń systemu S4, X Konferencja „Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki”, Szklarska Poręba, 9-13.V.2005
 • Metoda dowodów sokratycznych w normalnych modalnych rachunkach zdaniowych, wystąpienie w ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego organizowanego przez Zielonogórski Oddział PTF, Zielona Góra, 8.VI.2006
 • Rachunki sokratyczne a relacja silnej konsekwencji w logikach modalnych, Umysł w świecie — świat w umyśle, Poznań 1-2 grudnia 2006
 • Paweł Łupkowski, Dorota Leszczyńska, Zmiana – próba ujęcia formalnego, poświęcona pamięci Profesora Leona Koja konferencja pt. „Tematy logiczne, semiotyczne i filozoficzne”, Lublin 30.VI.2007
 • Metoda dowodów sokratycznych: formalizacja pewnych relacji inferencyjnych między pytaniami, „Świętokrzyskie X Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzno-Kognitywistyczne”, Klasztor na Świętym Krzyżu, 10-13.IX.2007
 • wraz z Adamem Kupsiem, Perspektywa teoriodowodowa w Inferencyjnej Logice Pytań (Inferential Erotetic Logic from the proof-theoretical perspective), X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Szczecin, 25-27.09.2014
 • wraz z Mateuszem Kaczorem, Porównanie złożoności obliczeniowej procedur abdukcyjnych opartych na metodach tabel analitycznych i tabel syntetycznych, XXII Conference “Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics” (sesja polskojęzyczna), organizator: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Szklarska Poręba 8-12 May 2017
 • współautorzy: Szymon Chlebowski, Marcin Jukiewicz, Adam Kupś, „Dystrybutywne systemy dedukcyjne dla logiki klasycznej i pewnych logik nieklasycznych. Teoria dowodu wspomagana wybranymi metodami dowodowymi”, seminarium Zakładu Logiki i Kognitywistyki IP UAM, 28 marca 2018

Udział w konferencjach międzynarodowych:

 • Socratic Proofs for some modal propositional calculi, 8th Flemish-Polish Workshop on Adaptive and Erotetic Logics and their Applications to the Philosophy of Science, Zielona Góra, 20-22.XI.2003
 • Socratic Proofs for Normal Modal Logics: A Right-sided Approach, VlaPoLo9 – International Workshop „Patterns of Scientific Reasoning: Adaptive and Interrogative Perspectives”, Uniwersytet w Gandawie, 6-8.V.2004
 • Loop-free decision procedure for modal logics K4, S4 and S5 formulated within the framework of the method of Socratic proofs, Trends in Logic IV: „Towards Mathematical Philosophy”, Toruń, 1-4.IX.2006
 • Theorem-Prover for Propositional Modal Logics Based on the Method of Socratic Proofs, 2nd Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice-Łódź, 16-19 October 2006.
 • razem z Mariuszem Urbańskim i Andrzejem Wiśniewskim, Socratic Trees, 4th Conference: Nonclassical Logics. Theory and Applications, Łódź, 27-29.IX.2011
 • wraz z Pawłem Łupkowskim, Three-Valued Inferential Erotetic Logic and its Applications, IS meets IEL (conference “Inquisitive Semantics meets Inferential Erotetic Logic”), Poznań 18-19.04.2013
 • wraz z Pawłem Łupkowskim, Erotetic Search Scenarios and Three-Valued Logic, LoQI (“Logic, Questions and Inquiry. A conference on Hintikka’s Interogative Model of Inquiry”), Paryż 30.05.2013-01.06.2013
 • wraz z Adamem Kupsiem, “Identifying efficient abductive hypotheses using multi-criteria dominance relations: the classical and the modal case”, conference “Explanation and Abduction. Logico-Philosophical Perspectives”, Gandawa 7-8.05.2015
 • EPS poster event (sesja posterowa stowarzyszona z konferencją CADE), 25th International Conference on Automated Deduction CADE, 1-7.08.2015
 • wraz z Adamem Kupsiem, “The Method of Syntetic Tableaux: proof-theoretical characterization, applications and extensions to some non-classical logics”, conference “Non-Classical Logics. Theory and Applications” organized by Nicolaus Copernicus University in Toruń Poland (UMK), 24.09.2015-26.09.2015
 • wraz z Adamem Kupsiem, “The Method of Synthetic Tableaux for Modal Logics”, conference “Non-Classical Logics. Theory and Applications” organized by Nicolaus Copernicus University in Toruń Poland (UMK), 24.09.2015-26.09.2015
 • wraz z Andrzejem Wiśniewskim i Pawłem Łupkowskim, “Old and New Logical Themes at DLCS”, conference “Logical and Methodological Analysis of Scientific Reasoning Processes” organized by Centre for Logic and Philosophy of Science of Ghent University, Ghent, Belgium, 12-13.05.2016
 • Synthetic Tableaux with Unrestricted Cut for First-Order Logic, XXII Conference “Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics”, organized by Chair of Logic, University of Wrocław, Institute of Mathematics and Informatics, Opole University and Institute of Mathematics, University of Silesia in Katowice, Szklarska Poręba 8-12 May 2017
 • wraz z Mateuszem Ignaszakiem, Dual Erotetic Version of System KE, XXII Conference “Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics”, organized by Chair of Logic, University of Wrocław, Institute of Mathematics and Informatics, Opole University and Institute of Mathematics, University of Silesia in Katowice, Szklarska Poręba 8-12 May 2017
 • Polish trends in the logic of questions, 6th World Congress and School on Universal Logic, Vichy France, 21-26 June 2018
 • wraz z Szymonem Chlebowskim, Distributive Deductive Systems: the case of the First-Order Logic, 6th World Congress and School on Universal Logic, Vichy France, 21-26 June 2018
 • wraz z Szymonem Chlebowskim, Synthetic Tableaux for Propositional Intuitionistic Logic, AALCS XXIII (Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce), Zakopane, 11-17 March 2019
 • wraz z: Yaroslav Petrukhin, Vasilyi Shangin, Marcin Jukiewicz, Socratic proofs in correspondence analysis framework, konferencja Eleventh Smirnov Readings in Logic, zorganizowana przez Lomonosov Moscow State University, Russian Academy of Science, June 19-21 2019, Moscow
 • wraz z: S. Chlebowski, M. Jukieiwcz, D. Niemiec, M. Sochański, A. Tomczyk, Data Analysis and Optimisation of Proof-search: The Case of Synthetic Tableaux for Classical Propositional Logic, AALCS XXIV (Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce), Zakopane, 9-15 marca 2020
 • wraz z: M. Jukiewicz, Genetic Algorithms and Optimisation of Proof-search: the case of sequent calculi for classical propositional logic, AALCS XXIV (Zastosowania Algebry w Logice I Informatyce), Zakopane, 9-15 marca 2020

Nagrody i stypendia:

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w ramach Subsydium Profesorskiego prof. A. Wiśniewskiego), wrzesień 2003 – czerwiec 2006

2008, Indywidualna Nagroda III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia naukowe w 2007 roku

Stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rok 2013

2014, Indywidualna Nagroda trzeciego stopnia Rektora UAM za osiągnięcia dydaktyczne

2019, Indywidualna Nagroda III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia naukowe w 2018 roku

Udział w programach badawczych:

 • Dystrybutywne systemy dedukcyjne dla logiki klasycznej i pewnych logik nieklasycznych. Teoria dowodu wspomagana wybranymi metodami obliczeniowymi (Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods), projekt badawczy nr 2017/26/E/HS1/00127 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Sonata Bis 7, rola w projekcie: kierownik grantu
 • Inferencyjna logika pytań a scenariusze rozwiązywania problemów badawczych
  Program realizowany w ramach Subsydium Profesorskiego prof. dra hab. Andrzeja Wiśniewskiego, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej;
 • A formal study of topics from the philosophy of science, especially in terms of adaptive and erotetic logic and of their combination
  Program finansowany przez Ministerstwo Wspólnoty Flamandzkiej (Belgia) i Komitet Badań Naukowych; kierownicy programu: prof. dr Erik Weber, prof. dr hab. Adam Grobler;
 • Logiczne i metodologiczne aspekty procedur badawczych
  Program finansowany przez Uniwersytet Zielonogórski; kierownicy programu: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. dr hab. Wojciech Sady.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *