O ZLiK

O Zakładzie Logiki i Kognitywistyki

Pracownia Logiki i Kognitywistyki została powołana w Instytucie Psychologii w marcu 2005 r. Powołanie Pracowni związane było z uruchomieniem w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w roku akademickim 2005/2006 kierunku studiów kognitywistyka, pierwszych tego typu studiów magisterskich w Polsce.

Z dniem 4.12.2006 Pracownia Logiki i Kognitywistyki przekształcona została w Zakład Logiki i Kognitywistyki.

Badania naukowe, prowadzone przez pracowników ZLiK-u, skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień z zakresu logiki pytań, logik epistemicznych oraz teorii dowodu i dotyczą zastosowań logiki do analiz i modelowania typów aktywności poznawczych i rzeczywistej praktyki rozumowań, a także kwestii związanych z wyjaśnianiem naukowym, procesami dokonywania odkryć oraz problematyką tzw. problem-solving. W tym zakresie zespół ZLiK-u współpracuje z uniwersytetami w Gandawie (Belgia), Groningen (Holandia), Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Westminsterskim (Wlk. Brytania), UMCS w Lublinie i Uniwersytetem Zielonogórskim.

Pracownicy ZLiK biorą udział w pracach naukowej sieci badawczej: Logical and Methodological Analysis of Scientific Reasoning Processes.

Projekty badawcze realizowane przez pracowników ZLiK: