Home » Linki

Linki

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne

Celami Towarzystwa są:

  • integracja środowiska zajmującego się naukami kognitywnymi, this site
  • wspieranie badań w dziedzinie kognitywistyki, medications
  • promocja zastosowań kognitywistyki.

 

Poznańskie Forum Kognitywistyczne

Poznańskie Forum Kognitywistyczne (PFK) skupia osoby zainteresowane kognitywistyką. Osoby współpracujące w ramach PFK podejmują badania, zarówno teoretyczne, jak i empiryczne, problemów związanych z naukami kognitywnymi. Celem PFK jest integracja środowiska młodych badaczy zajmujących się kognitywistyką oraz stworzenie multidyscyplinarnego forum wymiany poglądów, opinii i doświadczeń.

 

pojęcia_myślenie_informacja

Konferencja pojęcia – myślenie – informacja (PMI) jest multidyscyplinarną konferencją studencko-doktorancką poświęconą zagadnieniom przetwarzania i wymiany informacji. Pojęcia przewodnie spotkania wydają się być kluczowymi dla nauk o poznaniu i komunikacji, mogą jednak być różnie traktowane w uprawianych przez nas dziedzinach. Aby usprawnić komunikację, wynegocjować i uwspólnić znaczenia terminów, wymienić się doświadczeniami i rozważaniami, zapraszamy przedstawicieli: psychologii poznawczej, językoznawstwa, epistemologii, logiki, informatyki, filozofii nauki, kognitywistyki.

 

Logic and Cognition conference

Logic and Cognition is an initiative focusing on research on the interplay of logic, cognitive science, psychology and computer science which aim at sheding the light on actual reasoning processes.

 

Projekt: Logika erotetyczna w modelowaniu liniowego i dystrybutywnego przetwarzania pytań. Podstawy teoretyczne i zastosowania

Przedmiotem projektu jest modelowanie procesów naturalnego przetwarzania pytań (NPP) za pomocą logiki erotetycznej (logiki pytań); celem głównym jest wypracowanie adekwatnych narzędzi logicznych niezbędnych dla formalnego modelowania NPP.

 

GUST: Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX

GUST jest stowarzyszeniem działającym od 1992 roku. Celem statutowym stowarzyszenia jest upowszechnianie systemów komputerowego składu tekstu TeX i Metafont/Metapost oraz związanego z nimi środowiska.


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *